Kokoelma —Vasta Laitettua—Undamming Rivers Cooking Sections, 2022

13.06—15.09 2024

Plan 3

Kokoelma —Vasta Laitettua

Undamming Rivers
Cooking Sections, 2022

Niitä oon tuhansia niitä vesivoimatammia joista oon tullu täyelisiä toppia väylissä eri puolila Ruottia, olletikki Sápmissa, ja jokka oon juurinensa kiskonheet pois oman elämäntyylin väylänvarsila. Pääosa siittä sähöstä mitä tuotethaan näissä tammissa mennee intystriile eli alueile etelässä ja missä asutusta oon taajemphaan. Ja tämän lisäksi monet näistä tammista oon tarpheettomia, vanhentunheita eikä ennää niin tehokhaita ja estävä veen ja setimentin luonolisen virran.

Tämä toppaa pahon lohen jokavuotisen nousun väylitten läheveshiin, minkä methiin se olis tuonu ravintoa merestä ja ihmisille ruokaa. Lohitraput, lohenviljelysprukrammit ja se lohenpoikasten hauvotus joka tehthään korvauksena, oon vain väliaikhaisia ratkaisuja jokka pahentava väylitten ja kalan oloja. Jäljelä oon vain 6 niistä 28 historialisesta lohiväylästä; Kaihnuunväylä. Råneånväylä, Kågenväylä, Byskenväylä, Hornjoki ja Lögdenväylä.

Undamming Rivers oon käsky tehjä jotaki, prusessi joka johtaa infrastryktyyrin purkamiselle ja joka jouvuttaa jo nyt tapahtuvaa prusessia purkaa nämät estheet. Instalašuuni eustaa 36 vesivoimalaa jokka kaikki estävät lohen nousua pitkin Itämeren rantaa, kaikki valokuvattu 2022. Vaikka viimisen ”Nationell prövningsplanin” mukhaan vaaithaan ette jokhainen voimalatammi jolla ei ole muternia luppaa hakkee uuen lisensin, ei ole tehty sen etheen mithään. Kesälä 2024 loppuva näitten konsesuunit ja se olis luultavasti johtanu monen tarpheettoman tammen purkamisheen . Tämä oon nyt pausattu vuotheen 2025 mailman ”eneršii-krisin” takia. Vaikka tarkotus olis ollu net repiä, niin osa näistä topista väylissä oon tarttunheet atministratiihviin ja jyritishiin prusessiin jokka vain venyvä ko taas toisia pitenethään, rakenethaan isomaksi ja paranethaan, mikä tekkee ette net tuleva jäähmään vielä pitemän ajan jäljelä ja Itämeren lohiväylitten sulku vain jatkuu.

Cooking Sections tutkii niitä systeemiä joila oon ruoka lähtökohtana ko järjestävä mailman. Laittamalla joka paikhaan vasitun oman instalašuunin, performanceila ja viiteoteoksila tutkithaan taitheen, arkkitektyyrin, ekolokiin ja geopolitiikan rajamaita. Cooking Sections perusti Daniel Fernández ja Alon Schwabe 2013 Londonissa. Taitheessa het käyttävä ruokaa linsinä ja vehkeenä seurata maisemia jokka muuttuva. Vuesta 2015 nämät oon tehneet usseita värsuunia pitkäaikhaisesta, vasithuun paikhaan tarkotettua CLIMAVORE-prujektia, missä tutkiva kunka ihmiset pystyvä syöhmään ajassa ko klimaatti muuttuu. Vuona 2016 het aukasit The Empire Shop.

Heän teoksia oon näytetty semmoissa paikoissa ko Tate Britain, Serpentine Galleries, SALT, Bonniers Konsthall, Lafayette Anticipations, Grand Union, Royal Botanic Garden Edinburgh, Atlas Arts, HKW, SPACES, Storefront for Art and Architecture; Taipeibiennalen, 58:e Venedigbiennalen, Istanbulbiennalen, Clevelandtriennalen, BAS9, Shanghaibiennalen, Los Angeles-triennalen för offentlig konst, arkitekturtriennalen i Sharjah, konstbiennalen i Sharjah, Performa17, Manifesta12, och New Orleans-triennalen. Net oon olheet vierastaiteilijoita Headlands Center for the Arts, Kaliforniassa, ja The Politics of Food , Delfina Foundation Londonissa. Net oon matkassa brittiläisessä kiertävässä näyttelyssä British Art Show 9, johtavat styytiota Royal College of Art, Londonissa ja oon olheet vierasopettajia Akademie der Bildenden Künste Münchenissä.

Cooking Sections numineerathaan Turnerpalkinthoon 2021. 2019 het otit vasthaan The Special Prize Future Generation Art Prize, ja samana vuona taiteilijakaksikko numineerathiin Visible Award sosiaalisesti välittävän taitheen takia, Daniel Fernández Pascual sai ottaa vasthaan Harward GSD Wheelwright-palkinon 2020 Being Shellfishin takia. Nämät oon julkasheet kolme kirjaa: The Empire Remains Shop (2018), Salmon: A Red Herring (2020), and Offsetted (2022).

Bonniers Konsthall tilasi 2022 Undamming Riversin. Teos oon osa Kin nykyaijantaitheen myseymmin kokoelmista.