Käynti

Tule käyhmään!

Auki näinä aikoina
Tiistai 11—17
Keskiviikko 11—17
Tuorestai 11—20
Perjantai 11—17
Lauantai 12—16
Pyhäpäivä/Sunnuntai 12—16
Maanantai kiini

Näin löyät myseymmissä

Tervetuloa Kin nykyaikataitheen myseymhiin. Myseymmi oon Kaupungintalossa Kristallenissa kerroksilla 2, 3, 4 ja 5 vihreitten ovitten takana. Paikale pääsee trapuitten kautta eli hissin avula pohjakerroksesta. Taitevärsta oon kerroksella 0,5.

Ylheisiä viisninkiä/näytöksiä

Tule lyhhyyn intrutyksuunin/alotuksheen niistä yytställningistä/näyttelyistä mikkä juuri oon näkösellä. Näytökset tapahtuva seuraavina aikoina; tuorestai kello 17:00, lauantai ja pyhä kello 13:00. Kohtauspaikka oon lobby/aula pohjakerroksessa.

Taitepaja

Käy taitepajassa kerrosella 0,5. Ko vain mielessä oon se mitä oon kokenu taitheesta näyttelyissä saattaa piirtää, maalata, veistää eli puuhata. Kaikki mitä tehet saat ottaa matkhaan. Taitevpaja oon auki niin lapsile ko täysile joka viikonloppu. Paikala oon silloon taitheenvälittäjä joka innostaa ja auttaa. Lauantai ja pyhäpäivä/sunnuntai 13:00 - 15:00. Drop-in. Ilhmainen.

Tuli työpaikan eli koululuokan kansa

Vaiheta miljöötä ja puukkaa työpaikkakokkous Kin nykyaikataitheen myseymmistä. Lainaa meiltä lukaali ja piä viikkokokkous kaikessa rauhassa ja saat samala lyhyn intrutyksuunin/aloituksen myseymmistä ja sen aktyellistä näyttelyistä. Koululuokat oon tervetulleita ja tarjoama viisninkiä taitevärstassa. Puukkaus: emma@konstmuseetinorr.se

Kunka tänne pääsee

Kin myseymmi nykyajantaitheele tekkee jatkuvasti työtä sen puolesta ette näyttelyihin, lukahliin ja ohjelhmiin pääsee. Tästä löyät tietoja maholisuuksista ja rajotuksista myseymmin lukaalissa.

Ennenko tulet

Pyssin pysähtymispaikka
Arkipäivinä saatat tulla pyssilinjala Liilala Hagelstigenhiin päin. Aikataulu löytyy sivulta Kiruna Lokaltrafik.

Parkkeeraus/pysäköinti

Kristallenin läheltä löytyy ilhmaisia parkkerinkipaikkoja, mutta muista noutaa P-levy kaupungintalon resepsuunista. Nouvata niitä P-tienmerkkiä jokka oon tällätty paikala, koska P-paikkoja saatethaan siirtää ko uusi kaupungintalon tori rakenethaan. Sulle jolla oon vammasen/liikuntarajotetun parkkeerauslupa oon järjestetty P-paikka Kristallenin oven kohala.

Kuljetuspalvelu / Färdtjänst

Kuljetuspalvelu saattaa aijaa Kristallenin oven etheen. Tie oon afalteerattu/päällystetty, mikä oon hyvä tietää sulle joka tulet rullatoolila/pyörätuolilla eli rylaattorilla.

Vaatheile paikka ja kaappia

Pohjakerroksessa oon paikka ilman työläisiä mihinkä saatat ripustaa sinun jakan. Paikka ulkovaatheile ja lukhuun pantavat kaapit löytyvä oikealta puolelta trapun ja tavarahissin.

Tavaran säilytys

Ulkooven vierestä löytyy siiaa mihinkä pistää lastenvaunuja, rullatoolia ja muuta. Isoja väskyjä/laukkuja ei saa ottaa matkhaan näyttelylukaahliin. Kahen eri kokosia lhmaisia säilytyskaappia oon ulkovaatheitten paikassa/narikassa.

Tualettiä/Vessoja ja pikkulasten hoito

Pohjakerroksessa oon usseita tualettia/vessoja joihin pääsee rullatoolila ja rylaattorilla. Isossa tualetissa oon kans pöytä tarkotettu pienitten lasten hoitamisheen. Tualetit pohjakerroksessa oon kahen puolen isoa trappua. Vielä enempi tualettia oon Kristallenin trappuhallissa.

Rullatooli/pyörätuoli

Rullatoolin saapi laihnaan Kristallenin Kundservicepistheestä/Asiakaspalvelusta.

Wifi

Kristallenin talossa pystyt käythään langatonta verkkoa KirunaWifiPublic ilman loggausta/salasanna.

Kunka liikkuu ja löytää myseymmissä

Kaikissa ovissa oon auttomaattinen ovenaukasija. Myseymmin ovet oon vihreitä.
Talossa oon kaksi hissiä. Hissitten ovet aukeava auttomaattisesti.
Tämän liksäksi oon kaks pienempää hissiä; yksi varsin oikealla ko tulet ovesta sisäle, ja yks ravintola Lämmelnin jälkhiin. Nämät pysähtyvä kolmasella kerroksella.Kaikissa hississä oon auttomaattinen ovenaukasu. Hissin koko oon 190 x 210 senttiä.

Kaikhiin paikhoin taitemyseymmissä pääsee trapuitten ja hissitten kautta. Trapuissa oon reilinki/kaide. Myseymmin lukalissa ei ole kynnyksiä.

Alerkikkelille/alergikoille

Meilä ei ole kasvia jokka saisit aikhaan allerkian ja kaikissa tualetissa oon vain saippuata ilman parfyymiä. Saattaa löytyä tomua ja väkeviä haijuja ko panhaan paikoile uusia näyttelyitä. Lukaalit oon suljettu sillä aikaa ko niitä muutethaan ja net puhistethaan kunnola ennenko taas aukasthaan. Jos olet epävarma niin ota yhteys ennenko tulet käyhmään. Opaskoirat ja avustajakoirat ovat tervetulleita. Muita karvasia elläimiä ei lukalissa saa pittää. Tupakkaa ei saa polttaa muualako ulkopuolela Kristallenin pääoven oikeala puolela.