Samlingen — Nyförvärv: Undamming Rivers av Cooking Sections, 2022

13.06—15.09 2024

Plan 3

Undamming Rivers
Cooking Sections, 2022

Det finns mer än två tusen vattenkraftsdammar som bildar barriärer i Sveriges älvar. Dammarna började byggas runt 1910, med start i Sápmi och området runt omkring, och de har ryckt upp ett levnadssätt med rötterna. Merparten av den el som produceras i dammarna går till industrin eller till de mer tätbefolkade områdena i söder. Inte desto mindre är många av dammarna idag överflödiga, ineffektiva och gammalmodiga och hindrar vatten och sediment i älvens naturliga flöde. Det här stoppar på ett allvarligt sätt laxens årliga migration uppströms, där fisken för med sig näring från havet till inlandets skogar och till människorna. Laxstegar, laxodlingsprogram och kompensatorisk laxsmoltskläckning är bara tillfälliga lösningar och bidrar dessutom till utrotning av såväl älvar som fisk. Endast sex av de tjugoåtta historiska laxälvarna kvarstår: Kalixälven, Råneåälven, Kågeälven, Byskeälven, Hornån och Lögdeälven.

Konstprojektet Undamming Rivers är en uppmaning till handling, att stärka en process där en del av vattenkraftens infrastruktur avvecklas. Det är ett försök att förstärka den pågående processen att avveckla de här hindren. Installationen presenterar trettiosex vattenkraftverk som hindrar laxens bana längs älvarna som finns längs med östersjökusten och fortsätter på västkusten. Dammarna fotograferades år 2022. Trots regeringens senaste så kallade Nationella prövningsplan där staten kräver att alla vattenkraftsdammar som saknar moderna verksamhetstillstånd ska ansöka om nya licenser för sin fortsatta verksamhet så har inga åtgärder vidtagits för att fullfölja den här ambitionen.

Sommaren 2024 löper de koncessioner ut som troligtvis skulle ha orsakat en våg av nedmontering av överflödiga dammar. De har nu satts på paus till 2025 med hänvisning till den globala ”energikrisen”. Även om de hade varit aktuella för nedmontering så är många älvbarriärer fortfarande fast i administrativa eller juridiska processer vilket leder till att de pågående striderna drar ut på tiden. Andra processer förlängs, dammarna uppdateras eller byggs ut vilket gör att deras existens ytterligare cementeras och blockeringen av Östersjöns sista återstående laxälvar fortgår.

Om konstnärerna

Cooking Sections verk har visats på bland annat Tate Britain, Serpentine Galleries, SALT, Bonniers Konsthall, Lafayette Anticipations, Grand Union, Royal Botanic Garden Edinburgh, Atlas Arts, HKW, SPACES, Storefront for Art and Architecture; Taipeibiennalen, 58:e Venedigbiennalen, Istanbulbiennalen, Clevelandtriennalen, BAS9, Shanghaibiennalen, Los Angeles-triennalen för offentlig konst, arkitekturtriennalen i Sharjah, konstbiennalen i Sharjah, Performa17, Manifesta12, och New Orleans-triennalen. De nominerades till Turnerpriset 2021. 2019 mottog de The Special Prize på Future Generation Art Prize, och samma år nominerades konstnärsduon till Visible Award för socialt engagerad konst.

Undamming Rivers beställdes av Bonniers Konsthall 2022. Verket är en del av samlingen på Kin museum för samtidskonst.

Cooking Sections [Daniel Fernández Pascual & Alon Schwabe]
Studio team: Rosa Whiteley, Remi Kuforiji