Om Kin

Kontakt

E-post: info@kinmuseum.se
Besöksadress: Stadshustorget 1, 981 30 Kiruna
Postadress: Kin museum för samtidskonst, 981 85 Kiruna
Organisationsnummer: 222000-3202

Instagram: @kin.museum.for.samtidskonst
Facebook: @Kin museum för samtidskonst

Om Kin

Kin museum för samtidskonst är Norrbottens länskonstmuseum för samtida konst. Museet samlar och visar samtidskonst med en mångfald av konstnärliga uttryck, medier och praktiker med Barentsregionen som geografisk utgångspunkt. Verksamheten äger dels rum i de fysiska museilokalerna i Stadshuset Kristallen i Kirunas nya stadskärna, dels genom länsövergripande utställnings- och projektverksamhet för att tillgängliggöra och samtala om konst i Norrbottens fjorton kommuner. Huvudmän för museet, som öppnade 2018, är Kiruna kommun och Region Norrbotten. Utöver utställningar och andra typer av konstprojekt arbetar museet intensivt med förmedling med hjärtat i Konstverkstan i Stadshuset Kristallen och i ett rikt utbud av visningar, workshops och andra aktiviteter. Barn och unga är en fokusgrupp.

Kin museum för samtidskonst har en egen samling som varje år utökas med nya konstverk. Museet ger besökaren nya upplevelser, kunskaper och perspektiv på omvärlden och stimulerar fritt tänkande, främjar samtal och gör konsten till en angelägen röst i det offentliga och demokratiska samtalet. Ledstjärna för verksamheten är ”gräv där du står” och sträcker sig sedan till andra sammanhang för att göra det möjligt för det närliggande och det fjärran att korsbefruktas.

Kin museum för samtidskonst är det nordligast belägna konstmuseet i Sverige och ett av de nordligaste i världen. Museilokalerna finns i stadshuset Kristallens gyllene kärna. De kubformade och exteriört guldbeklädda lokalerna sträcker sig från entréplanet upp till våning fem.

Museilokalerna

2012 arrangerade Kiruna kommun i samråd med LKAB och Sveriges Arkitekter en arkitekttävling för Kirunas nya stadshus och Norrbottens länskonstmuseum. Året därpå tillkännagavs vinnaren Henning Larsen Architects med sitt tävlingsbidrag Kristallen. I augusti 2018 stod byggnaden klar som det första huset i Kirunas nya stadskärna.
Kristallen bygger på idén om kontraster där den gyllene kärnan som inrymmer Kin museum för samtidskonsts lokaler omsveps av den runda delen med kommunkontor. Konstmuseets lokaler utgår från det öppna trapphuset och sträcker sig upp till våning fem. Lokalerna omfattas av cirka 1000 kvadratmeter utställningsyta och Konstverkstan där konstmuseet erbjuder pedagogiska aktiviteter för barn, unga och vuxna.

Historia

2009 startade projektet, då med namnet Konstmuseet i Norr, som en mobil länskonstverksamhet som ett samarbete mellan Region Norrbotten och Kiruna kommun. Projektets uppgift var att tillgängliggöra konst i Norrbottens 14 kommuner med målet att etablera ett länskonstmuseum med bas i Kiruna. Konstmuseet i Norr övergick 2017 från projekt till kommunalförbund där medlemmarna är Region Norrbotten och Kiruna kommun. Chef för museet är sedan hösten 2023 Maria Lind. Namnet har också förenklats till Kin museum för samtidskonst.

Medarbetare

Agneta Andersson, förmedlare
Agneta.andersson@kinmuseum.se

Emma Pettersson Juntti, producent, koordinator och förmedlare
+46 (0) 73-028 34 57
Emma.pettersson.juntti@kinmuseum.se

Ilnur Mustafin, tekniker / producent
+46 (0) 73-063 06 76
ilnur.mustafin@konstmuseetinorr.se

Judith Schwarzbart, biträdande chef Kin museum för samtidskonst
judith.schwarzbart@kinmuseum.se

Maija Melchakova, ekonomi
maija.melchakova@kinmuseum.se

Maria Lind, chef Kin museum för samtidskonst
info@kinmuseum.se

Märta Öringe, samling och förmedling
+46 (0) 73 505 85 43
marta.oringe@kinmuseum.se

Paulina Sokolow, kommunikation och press
+46 (0) 73-673 05 78
paulina.sokolow@kinmuseum.se

Press
Kontakt: Paulina Sokolow, +46-73-673 05 78
paulina.sokolow@kinmuseum.se

Pressbilder finns i pressrummet. https://www.mynewsdesk.com/se/kin-museum-foer-samtidskonst

Direktion

Ledamöter

Eivor Olofsson (S) Region Norrbotten, vice ordförande
Emma Taube (FI) Kiruna Kommun
Hans Strandberg (M) Region Norrbotten
Johanna Nordblad (C) Region Norrbotten
Katarina Hjertell (C) Kiruna Kommun
Roger Suup (S) Kiruna Kommun, ordförande
Birgitta Henriksson Lindmark (V) Region Norrbotten, ersättare

Elisabeth Andersson (M) Kiruna Kommun
Káren-Ann Hurri (SL) Kiruna Kommun
Lennart Lantto (S) Kiruna Kommun
Mats Niemi (S) Region Norrbotten
Sören Sidér (SJVP) Region Norrbotten

Upphovsrätt och varumärken
Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller delar av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet.
Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.
Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk