Guidade visningar för grupper

Vi erbjuder visningar av de aktuella utställningarna för enskilda grupper, stora som små. Visningarna kan både vara kortare, eller längre och mer fördjupade, allt efter gruppens intressen och behov. De kan också kombineras med ett besök i Konstverkstan där en praktisk estetisk övning, ett fokuserat samtal och fika kan fördjupa upplevelsen. Visningarna är gratis.

Kontakta konstförmedlare Emma Pettersson Juntti, för bokning och mer info.