Ná gávnnat dávvirvuorkái

Ná gávnnat dávvirvuorkái

Bures boahtin Kin dálááiggedáidda dávvirvuorkái. Dávvirvuorká gávdno Kristallena gávpotviesus nubbi, goalmmát, njealját ja viđát láhttegearddis, daid ruoná uvssaid duogis. Beassá sihke rapaid vácci dahje hissain čuovvut mii lea váldosisaboahtimis. Dáiddabádji lea 0,5 láhttegearddis.

Almmolaš vuoseheamit

Boađe oanehis oahpástuhttimii vuosehusain mat leat jođus dal. Oahpisteamit leat daid áiggiin: duorastagaid dii 17.00 ja lávvordagaid ja bassiid dii 13.00. Čoahkkanan sadji lea váldosisaboahtima siskkobealde.

Dáiddabádji

Boađe geahččat Dáiddabáji mii lea bealle láhttegearddi vulos. Vuosehusaid dáidagiid ja bargomovtta ládje oaččut sárgut, málet, bácci dahkat ja buđaldallat. Visot maid dagat oaččut váldit mielde ruoktot. Dáiddabádji lea sihke mánáide ja rávesolbmuid váras ja rabas juohke vahkkoloahpa. Delle lea dáiddaláidesteaddji doppe gii movttetgáhtta ja veahkahallá. Lávvordagaid ja bassiid dii 13:00 – 15:30. Boađe. Lea nuvttá.