Formskön och funktionell: Jon Tomas Utsis duodji, 15 februari—26 maj 2024

15.02—26.05 2024

Plan 3, Kin

Jon Tomas Utsi är duojár, sameslöjdare, och arbetar sedan trettio år med hårdslöjd. Här finns niibbit, knivar; gárit, skålar; skáhput, askar; giissát, kistor; nállogoadit, nålhus, och sálkorat, saltflaskor. Allt har sitt ursprung i samernas liv i Sápmi. Eftersom det ofta har inneburit förflyttning från plats till plats är föremålen lätta och volymsnåla. Utsi är liksom andra duojárat förtrogen med tingens hela livslinje, från materialanskaffning och tillverkning till själva användningen.

Utsi kombinerar renskötsel med duodji, precis som sin far och farfar. Tillsammans med det samiska språket stärker duodji banden mellan generationerna och intar en viktig plats i den samiska kulturen. Föremålstyperna är sedan 1500-talet dokumenterade i ord och bild och deras former lever kvar än idag. Men det innebär ändå att en duojár som Utsi sätter sin egen prägel på det han gör. Allt kan utvecklas, men då alltid på traditionens grund. Teknik, material, framställningsmetod och ornamentering skapar tillsammans därtill en ortskaraktär.

Utställningen är en del av museets mångåriga tematiska tråd Handen, hjärtat och hjärnan som handlar om hur konstnärer idag anammar gammal hantverkskunskap och omformar den för samtida och framtida bruk.