Öppning 3 oktober: Den arktiska sidenvägen – ett projekt av Köken Ergun och Sasja Azanova

03.10—12.01 2025

Konstverkstan, plan 0,5

På Kin museum för samtidskonst 4 oktober 2024-12 januari 2025
Öppning torsdag 3 oktober kl 16:00-18:00
Plats: Konstverkstan

Den arktiska sidenvägen handlar om issmältningen i Arktis och jakten på nya transportleder mellan Kina och Europa. En av de många effekterna av den globala uppvärmningen är att isen minskar och då öppnar upp för en genväg för handel och andra transporter. Konstnären Köken Ergun och producenten Sasja Azanova har tittat närmare på hur Kina utnyttjar situationen för att skapa en ny del av den ambitiösa infrastruktursatsningen Belt and Road Initiative som Xi Jinping tillkännagav 2013.

Belt and Road Initiative är ett omfattande nätverk av handelskorridorer med järnvägar, olje- och gasledningar, fartygslinjer, hamnar och militärbaser i mer än hundra länder. Den arktiska sidenvägen är tänkt att bli ett kortare och därmed billigare alternativ till den traditionella rutten från Kina via Malackasundet, Indiska oceanen och Suezkanalen till Europa. På så vis blir Polarregionen en ny strategisk frontlinje via hamnarna i Shanghai, Sabetta på Jamalhalvön där gas utvinns, Kirkenes och Rotterdam. En del av planen är att skapa en ”arktisk korridor” genom att bygga en järnväg från Kirkenes till Rovaniemi där transporter sedan kan gå vidare via söderut.

Den första delen av Köken Erguns och Sasja Azanovas konstprojekt är en installation som består av två kartor och en video. De vertikala kartorna visar världen med nordpolen som utgångspunkt. Det ovanliga perspektivet understryker öst-västliga relationer och hamnarna på Den arktiska sidenvägen syns tydligt. Videon är en närstudie av hur en isbrytare kör igenom isen i norr. Installationen visas i Konstverkstan.