Torsdag 21 mars: Föreläsning om Doris Wiklund av Karin Tjernström, Norrbottens Museum

21.03—21.03 2024

Plan 2

Föreläsning om Doris Wiklund av Karin Tjernström,

arkivarie på Norrbottens Museum
17:00–18:00

Plats: Kin museum för samtidskonst, plan 2

Doris Wiklund, uppvuxen och verksam i Kiruna, har verkat för vävkonsten och det textila arvet på många sätt. Som vävlärare, föreläsare och författare har hon inspirerat, väglett och generöst delat med sig av sin kunskap. Hennes livslånga arbete med insamling, dokumentation och analyser av gamla tygprover har inte bara bevarat, utan öppnat upp kulturarvets skatter förnya generationer. I sitt konstnärskap tar hon sin inspiration från naturen, människorna och livet i och kring hemstaden Kiruna.

Föredraget utgår från innehållet i Doris Wiklunds arkiv, som skänktes till Norrbottens museum sommaren 2020.
Karin Tjernström är arkivarie vid Norrbottens museum.

Programmet görs i samarbete med Norrbottens museum