Torsdag 16 maj kl 12:30: temavisning av Formskön och funktionell: Jon Tomas Utsi

16.05—16.05 2024

Lobbyn, Stadshuset Kristallen

Torsdag 16 maj kl 12:30: temavisning av Formskön och funktionell: Jon Tomas Utsi

Välkommen på introduktion av utställningen ormskön och funktionell: Jon Tomas Utsi med Maria Lind, chef på Kin museum för samtidskonst.

Jon Tomas Utsi är duojár, sameslöjdare, och arbetar sedan trettio år med hårdslöjd. Här finns niibbit, knivar; gárit, skålar; skáhput, askar; giissát, kistor; nállogoadit, nålhus, och sálkorat, saltflaskor. Allt har sitt ursprung i samernas liv i Sápmi. Eftersom det ofta har inneburit förflyttning från plats till plats är föremålen lätta och volymsnåla. Utsi är liksom andra duojárat förtrogen med tingens hela livslinje, från materialanskaffning och tillverkning till själva användningen. Läs mer om utställningen här.

Bild: Jon Tomas Utsi, Náhppi, 1996