Samtidskonstens frågor – Kurs på Sunderby folkhögskola

22.08—23.05 2025

Sunderby folkhögskola (Luleå) och Kin museum för samtidskonst (Kiruna)

Kin museum för samtidskonst i Kiruna gör en kurs i samtidskonst på 50% på Sunderby folkhögskola under perioden augusti 2024-juni 2025. Kursen är ämnad för ca 20 deltagare. Ansvariga för kursen är Judith Schwarzbart, curator, kritiker, pedagog och tillika biträdande chef på Kin, och Bernd Krauss, konstnär och lärare på Piet Zwart Institute i Rotterdam. Maria Lind, curator, skribent, pedagog och tillika Kins chef, samt Paulina Sokolow, konstvetare och skribent och tillika kommunikatör på Kin, bidrar också till kursen.

Sista dag för ansökan: 1 augusti

Syftet med kursen är att introducera deltagarna till några av de centrala frågorna inom samtidskonsten, däribland ”handens arbete”, ”konstnärlig forskning”, ”kontextens roll”, ”det performativa”, ”konst och aktivism”, ”konst och teori” och ”konst och praktik”. Utifrån Kins program lyfts frågorna i form av föreläsningar, samtal och seminarier där deltagarna tillsammans läser utvalda texter och betraktar aktuella konstverk. Konstnärer som ställer ut på, och på andra sätt arbetar med Kin bidrar också till kursen.

Undervisningen äger rum fysiskt på Sunderby folkhögskola och på Kin museum för samtidskonst i Kiruna ett veckoslut i månaden, torsdag-söndag. Fredag hålls en öppen föreläsning som kan upplevas både online och på plats. Övrig tid består primärt av fysisk undervisning och växlar mellan seminarieform, presentation och workshop.

Kurslitteratur:
Konstringar: Vad gör samtidskonsten?, Maria Lind, 2021
samt ett urval av kortare texter.

22-25 augusti 2024: Judith Schwarzbart, Sunderbyn: Nya frågar, nya metoder. En introduktion till samtidskonsten som epok i förlängning av modernismen.

• Fredag 21 augusti kl 10:00-12:00: öppen föreläsning av Maria Lind.
26-29 september 2024 Bernd Krauss, Sunderbyn: AMFAP (a manual for a practice, en manual för att göra konst). En sorts lexikon med termer och begrepp som kan definiera konstnärlig verksamhet och som den verksamheten även består av. Både att skriva och läsa en teoretisk text ingår i övningen.

• Fredag 27 september kl 10:00-12:00: öppen föreläsning av Köken Ergun, residenskonstnär på Kin. På engelska.
24-27 oktober 2024: Judith Schwarzbart, Kiruna: Britta Marakatt-Labba: Berättelsens och hantverkets poetiska och politiska kraft. Utställning och seminarium.

• Fredag 25 oktober kl 10:00-12:00: öppen föreläsning av konstnären Otobong Nkanga. På engelska.

21-24 november 2024: Bernd Krauss, Sunderbyn: Den verksamma kroppen. Hur kan man dra in sin egen kropp i det konstnärliga arbetet?
• Fredag 22 november kl 10:00: öppen föreläsning av konstnären Olivia Plender. På engelska.

23-26 januari 2025: Judith Schwarzbart, Sunderbyn: Samtidskonstens utbyte med ny teori och kritiska rörelser: feminism, hbtqi, dekolonisering, kritik av kapitalismen och den gröna rörelsen.
• Fredag 24 januari kl 10:00-12:00: öppen föreläsning av konstnären d harding. På engelska.

20-23 februari 2025: Bernd Krauss, Sunderbyn: Publicering
• Fredag 22 februari kl 10:00-12:00: öppen föreläsning av Paulina Sokolow.

27-30 mars 2025: Bernd Krauss, Kiruna: Det lokala som kompass för det konstnärliga arbetet och som även blir ett sätt att orientera sig. Lär känna Kiruna och dess omgivningar genom att besöka platser och människor och återkoppla till konsten.

• Fredag 28 mars kl 10:00-12:00: öppen föreläsning av konstnären Lena Ylipää.

24-27 april 2025: Judith Schwarzbart, Sunderbyn: Den undersökande konsten – den spekulativa konsten – den konstruktiva konsten.
• Fredag 15 april kl 10:00-12:00: öppen föreläsning av konstnären Matts Leiderstam.

22-25 maj 2025: Judith Schwarzbart, Sunderbyn: Konsten att självorganisera. Om kollektiv praktik, det hyperlokala och det stora sammanhanget.

• Fredag 23 maj kl 10:00-12:00: öppen föreläsning av konstnären Dora Garcia. På engelska
ANMÄLAN kan göras här.

Bild: Mats Adelman, Dream Wasteland / Only birds shall fly and the military rust, 2021 - 2023