Söndag 18 februari: Postkapitalistisk arkitektur och det folkliga: En testund med samtal om Joar Nango och Ken Are Bongos teveserie

18.02—18.02 2024

Plan 5

13:00-13:45 Postkapitalistisk arkitektur och det folkliga: En testund med samtal om Joar Nango och Ken Are Bongos teveserie, moderator Kerstin Möller, Curatorlab, plan 5. På engelska.

Testunden erbjuder ett informellt samtal inspirerat av teveprogrammet Post-Capitalist Architecture TV Part 1 - On materiality and resource economy av Joar Nango och Ken Are Bongo. Nangos mångfacetterade praktik står i centrum, särskilt intresset för lokal och regional arkitektur och kunskap. Hur kan vi lära av det samiska sättet att leva och bygga? Mot bakgrund av Kiruna belyses det speciella sammanhang där stadskärnan flyttas eller rivs och dess arkitektur återuppbyggs, på bekostnad av det mångsidiga arv som finns i staden och regionen. Hur kan allmänningar, gemensamma platser och sammanhang, skapas bortom kapitalistisk exploatering? Det bjuds på te och kaffe.