Lördag 31 augusti: Samtal med Lena Ylipää och Linnea Nylund om nattfestivalen i Korpilombolo

31.08—31.08 2024

Nattfestivalen i Korpilombolo

Samtalet ingår i serien Sitkeä – samtal om den meänkielispråkiga kulturen, initierad av Emma Pettersson Juntti, förmedlare och producent på Kin museum för samtidskonst. I samarbete med Lena Ylipää.