Kin samverkar med sex kulturinstitutioner i Norrbotten under 2024

22.02—08.10 2024

Tjallegoahte - Författarcentrum Sápmi, Sverigefinska folkhögskolan, Gällivare museum, Råneå konsthall, Haparanda konsthall och Norrbottensteatern.

Under 2024 samarbetar Kin museum för samtidskonst – Norrbottens länskonstmuseum – brett kring konstutställningar och filmvisningar. Publiken kan förvänta sig bland annat legendariska sock-dockor, tema skogspolitik och Marie-Louise Ekmans finurliga relationsfunderingar.

Kin museum för samtidskonst inledde året med en rivstart med fyra nya utställningar i museets lokaler i Kirunas nya stadshus, invigda med ett fyra dagar långt program. Den nya energin avtar inte, utan tvärtom fortsätter museet nu med att projekt på andra platser i Region Norrbotten.

Programmet för våren och sommaren med Kin museum för samtidskonst i regionen:

20 februari – 27 maj 2024: Råneå konsthall

Carin Ellberg – Andra slags organismer
På den självorganiserade Råneå konsthall, inhyst i gamla banklokaler, visar Carin Ellberg bläck- och akvarellbilder som är abstrakta men ändå har några figurativa ledtrådar. De organiska formerna påminner om det vi kan hitta i vatten och på stränder. En av formerna ser ut som ett snäckskal, en annan liknar en sten som i årtusenden har formats av vågorna. Några av bilderna pekar mot något mer direkt organiskt, till sjögräs och maneter, som verkar flyta i havets djup, i en egen tid och ett eget rum. Platser där det fortfarande finns okända varelser, från en annan tidsålder. Utställningen är en del av Observatoriet: konst och liv i den kritsika zonen. Läs mer på hemsidan.

19 februari – 11 mars 2024: Sverigefinska folkhögskolan, Haparanda

Kultivator – Post(r)evolutionära övningar
Som en del av utställningen Observatoriet: konst och liv i den kritiska zonen på Kin museum för samtidskonst i Kiruna visas affischer av konst- och jordbrukskollektivet Kultivator på Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda. Vanligtvis håller de till i byn Dyestad på Öland. Samtidigt undervisar två av kollektivets medlemmar, Malin Lindmark Vrijman och Mathieu Vrijman, på folkhögskolans konstlinje Happis Arts & Craft. Post(r)evolutionära övningar består av en serie affischer som kan laddas ner från internet och skrivas ut gratis. Gruppens centrala fråga är ”Vad gör man efter revolutionen?”. Kultivator höll även en tvådagars worskop med skolans estetlinje Happis 20 – 21 februari. Plats: På Karamellcaféet, ovan för restaurang Minerva. Läs mer på hemsidan.

23 mars – 20 april 2024: Gällivare museum

18 juni – 31 juli: Haparanda konsthall
7 september – 6 oktober: Råneå Konsthall
Man får göra som man vill – Marie-Louise Ekmans konst under 50 år
Tio färgstarka silkscreentryck från åren 1971 – 2017 av den betydelsefulla och utomordentligt mångsysslande konstnären Marie-Louise Ekman går på turné i regionen med start på Gällivare museum. Det är första gången hon ställer ut i Norrbotten. Ekman var tongivande i gruppen kring undergroundtidskriften Puss på 1960-talet, blev filmskapare med ett tiotal filmer i bagaget och senare inflytelserik professor och rektor på Kungl. Konsthögskolan. Teaterregissör är hon också och 2009- 2014 kunde hon titulera sig chef för Dramaten, Sveriges nationalscen. Under alla år har hon dessutom arbetat med grafik i olika former med relationer och det absurda i tillvaron i fokus.

8 – 14 april: Norrbottensteaterns foajé

15 juni – 18: augusti Råneå Konsthall
31 augusti – 5 oktober: Gällivare museum
Staffan Westerberg och den otyglade fantasin
Utställningen visar några legendariska tevepersonligheter från dockmakarens verkstad: Vilja och Vilse, Storpotäten, Lillstrumpa, Syster Yster och många andra. Hos Luleåsonen Westerberg är det vardagstingen som förvandlas till berättelser och dramatik, ett paraply eller en strumpa, en träbit som har spolats upp på stranden. Staffan Westerberg fyller 90 år i år och växte upp i Luleå där han redan tidigt intresserade sig för teater och skådespeleri. Med hjälp av enkla material satte han upp pjäser och operetter, han gjort barnteveprogram och skrivit böcker– en omdiskuterad och älskad mångsysslare.

21 augusti – 27 september 2024: Konsthallen i Överkalix

Nina Svensson – Vänskog
Under perioden 9 februari till 6 mars har Nina Svensson en residensvistelse i Haparanda och Överkalix, med orternas respektive bibliotek som utgångspunkt. I Överkalix fortsätter hon en dialog, påbörjad i ett bibliotek, med författaren Bengt Pohjanen på temat vänskogar. Resultatet av vistelsen och samtalen visas i den kommande utställningen i Överkalix. Nina Svensson har på plats börjat att tillverka pappersark av utsorterade böcker från tre bibliotek, Haparanda, Tornio och Överkalix. Arken kommer sedan att bli till brev på samma vis som när man, före e-postens och de sociala mediernas tid, hade brevvänner i en vänort. Det blir till en metod att skapa kontakt med båda platserna idag.

Under 2024: Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi i Jokkmokk under 2024

Den kritiska zonen – en serie konstvideovisningar om vatten- och markbaserat leverne

Initierat av Kin museum för samtidskonst och genomförs i samarbete med Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi under 2024

Den kritiska zonen består av en serie endagsvisningar av konstvideor från olika delar av världen med fokus på vatten- och markbaserat leverne. Vid varje visning hålls ett samtal med konstnären och/eller personal från Kin.

Termen ”den kritiska zonen” är hämtad från geovetenskapen och syftar på det biokemiska skikt från jordskorpan till atmosfärens slut där livet har uppstått. Det myntades i början av 2000-talet inom geovetenskapen för att benämna den mångfacetterade, ytnära miljö som definieras av komplexa samspel mellan berggrund, jord, vatten, luft och levande organismer. De här sambanden reglerar i sin tur den naturliga livsmiljön och våra livsuppehållande resurser. I stället för att dela in världen i natur och kultur och betrakta dem som väsensskilda fenomen, har geovetare, hydrologer och mikrobiologer, i takt med en skenande klimatkris, utvecklat en metod som överbryggar klyftan mellan discipliner och arbetssätt.

Fullständigt program publiceras inom kort.

Bland de verk som kommer att visas finns Drifting Woods av Pia Rönicke, 2023.
Den 100 miuter långa filmen kopplar upp sig mot en lokalhistoria om ett skogsrikt område beläget omkring två timmars bilfärd norrut från Stockholm. Här har Pia Rönicke inspirerats av biologen Suzanne Simards tankar om topologiska nätverk som betecknar de invecklade relationerna inom skogens ekosystem där både mänskliga och icke-mänskliga livsformer räknas in. Pia Rönicke är konstnär baserad i Köpenhamn och utbildad på Det Kongelige Danske Kunstakademi (1995 – 2001). I sina verk intresserar hon sig för rumsliga transformationer, hur historiska förutsättningar samspelar med vardagliga aktiviteter. Hennes konstnärliga praktik inkluderar film, grafik, skulptur och objekt som tillsammans skapar berättelser.