16 februari: Ett podcast-samtal med konstnärer från Norrbotten

16.02—16.02 2024

Giron Sámi Teáhter

20:00-21:00 Giron Sámi Teáhter
In situ. Ett podcast-samtal med konstnärer från Norrbotten om levda erfarenheter och anknytning till en plats. Avsnitt 1: Katarina Pirak Sikku och Fredrik Prost samtalar med Sixten Liu, Curatorlab. På engelska.

Till skillnad från den koloniala uppfattningen om Norrbotten som en plats tillgänglig för exploatering ifrågasätter konstnärer från regionen ofta den här problematiska bilden. Genom att omfamna alternativa kopplingar mellan platser och mänskliga upplevelser handlar samtalet med konstnärerna Katarina Pirak Sikku och Fredrik Prost om de mångfacetterade identiteter som är förknippade med Norrbotten.

Katarina Pirak Sikku berättar om sin kartläggning av samiska historier i förhållande till de övergrepp mot samerna som gjordes av Statens institut för rasbiologi under 1920- och 1930-talen, och om hur hon försöker hitta en egen position och relation till det förflutna. Genom att gå i rasbiologernas fotspår och imitera våldet de gjorde mot hennes förfäder på sin egen kropp, försöker Pirak Sikku vara mentalt oberoende och på sitt eget sätt att definiera det känslomässiga bandet mellan människor och en plats. Hur kan det som hände förr och som raderats från den officiella historieskrivningen komma tillbaka för att hemsöka och läka en persons mentala landskap?

Prost delar med sig av sina berättelser om förlust kopplade till samiska trummor och nåjden, en viktig karaktär i det samiska trossystemet som förmedlar kontakten mellan människor, djur och den andliga världen. I den samiska andliga kulturen är allting sammanlänkat och respekt för naturen står alltid i centrum. Vad kan vi lära oss av samiska berättelser och andlighet idag, i tider då den så kallade gröna omställningen fortfarande är kopplad till idéerna förankrade i nybyggarkolonialismen?

I samarbete med Giron Sámi Teáhter.