February 18: Lunch introduction to the exhibitions

18.02—18.02 2024

Lobbyn, Stadshuset Kristallen

12:30 Introduktion till utställningarna av Paulina Sokolow, samling vid receptionen i lobbyn. På svenska.