Kultivator på Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda

19.02—11.03 2024

Sverigefinska folkhögskolan, Haparanda

Plats: På Karamellcaféet, ovan för restaurang Minerva

Som en del av utställningen Observatoriet: konst och liv i den kritiska zonen på Kin museum för samtidskonst i Kiruna visas affischer av konst- och jordbrukskollektivet Kultivator på Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda. Samtidigt undervisar två av kollektivets medlemmar, Malin Lindmark Vrijman och Mathieu Vrijman, på folkhögskolans konstlinje Happis Arts & Craft.

Sedan 2010 arbetar Kultivator med projektet Post(r)evolutionära övningar. Det består av en serie affischer som kan laddas ner från internet och skrivas ut gratis. Projektet är sprunget ur ett möte, ett projekt och en vänskap som inleddes 2010 när konst- och jordbrukskollektivet Kultivator var en del i seminariet Goings on i Beirut. Konstnärsgrupper från Skandinavien och Mellanöstern bjöds in till seminariet, som curerades av Cecilia Andersson, för att mötas och lära av varandra praktiker. De medverkande ville sedan fortsätta utbytet och ett år senare, efter den arabiska våren, kunde de träffas igen. Den här gången i byn Dyestad på Öland som är basen för Kultivator. Gruppens centrala fråga blev nu ”Vad gör man efter revolutionen?”.

Under mötet på Öland medverkade gruppen aktivt i Kultivators arbete som bland annat handlade om att bygga stängsel, mjölka och slakta, vilket sedan blev utgångspunkt för de post(r)evolutionära övningarna. ”Köp ingenting”, ”ignorera gränser” och ”ordna en fest för att lära känna dina grannar” är några av de övningar som vänder sig till alla som hoppas kunna genomleva en revolution. Övningarna är illustrerade med bilder från projekt som Kultivator har gjort, däribland gruppens sammankomster på Öland. Formgivningen är lånad från ett manuskript av William Morris, den legendariska socialisten och en av förgrundsfigurerna inom det sena 1800-talets Arts and Crafts-rörelse i England. Trots att de en gång representerade kritik av industrialiseringen och dess förslavning av massorna, dyker Morris mönster numera ofta upp som inredningsdekoration. Då hade mönstren inget med borgerlig smak eller elitism att göra. Kultivator tror inte heller på konst och odling som något exklusivt eller konservativt. På så sätt understryker designen den skenbara motsägelsen i att vara radikal och ändå engagera sig i traditioner.

Självpresentation

Kultivator är en experimentell plattform för konst och jordbruk som initierar och utför projekt, utställningar och workshops där korsbefruktningar mellan samtida kultur och odling prövas. I byn Dyestad på Öland har Kultivator ett residens för konstnärer, ett utställningsrum och ett gemensamt skogsbete med betande får, kor, hästar, åsnor och kycklingar. Sedan starten 2005 har ungefär hundrafemtio konstnärer, forskare och bönder vistats och arbetat på Kultivators gård. Kultivator har själva skapat verk och gjort presentationer i fler än tjugo länder. De verk som gruppen gör spänner från diskursiva odlingsprojekt och ekobyggnadsexperiment till studiegrupper för ridning och ridkonst för flyktingkvinnor. En viktig aspekt av alla dessa aktiviteter är utbyte av erfarenheter mellan personer med olika bakgrunder, och resten av biosfären, och att de bygger på deltagande och praktiskt arbete på gården eller någon annanstans i världen.